More information

Calendar Next Amicale's events

Europe in Strasbourg

AMICALE OFFICE

President: Denis HUBER

Co-President: Nathalie VERNEAU

Vice-President: TSETSEKOU Eleni

Treasurer: Catherine GUERRERO

Executive Secretary: Renée MORITZ

Elected Members: Alla HEITZ, Bridget O'LOUGHLIN, Marie-Rose PREVOST, SIMOND Szilvia.

PERMANENCY OF THE AMICALE

PALAIS - Office 99
+33(0)3 88 41 32 66 
amicale@coe.int

 

OPENING HOURS : 

Monday to Friday :

- 9:00 am to 2:00 pm

- 14h00 à 17h00.

Offres Avantages
Information
Le Printemps des Poètes : 11th day

Le Printemps des Poètes : 11th day

Calendar from 23/03/2021 to 23/03/2021

On Tuesday 23 March, the 11th day of the "Printemps des Poètes", we share one of the favourite poems of the President of the Conference of INGOs of the Council of Europe, Anna Rurka.

 

Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Czeslaw Milosz.

 

YOU WHO WRONGED

You who wronged a simple man

Bursting into laughter at the crime,

And kept a pack of fools around you

To mix good and evil, to blur the line,

 

Though everyone bowed down before you,

Saying virtue and wisdom lit your way,

Striking gold medals in your honor,

Glad to have survived another day,

 

Do not feel safe. The poet remembers.

You can kill one, but another is born.

The words are written down, the deed, the date.

 

And you’d have done better with a winter dawn,

A rope, and a branch bowed beneath your weight.

Czeslaw Milosz, translated by Richard Lourie.